Tebas-Economic EFka300 pH / Free Chlorine är ett kompakt system, enkelt att installera och använda, som låter Dig övervaka och kontrollera pH och nivån av fritt klor i din pool. Enheten innehåller en Digital styrenhet som arbetar enligt förinställda tröskelvärden, en pH-elektrod och en fri klor Cu / Pt amperometrisk kammare.