Tebas-Economic EFka300 pH / Free Chlorine är ett kompakt system, enkelt att installera och använda, som låter dig övervaka och kontrollera pH och nivån av fritt klor i din pool. Enheten innehåller en digital styrenhet som arbetar enligt förinställda tröskelvärden, en pH-elektrod och en fri klor Cu / Pt amperometrisk kammare.