LAGERRENSINING   VINTERKAMPANJ upp till -30%

Förberedelse av pool

Om du ska gräva ner poolen.
OBSERVERA! Våra glasfiberpooler kräver ingen betongplatta.

Alternativ:
Gräv en grop anpassad efter poolens storlek. Rekommenderar cirka 30 cm större än vad poolen är. Dranera runt poolen för grundvattnet.
Om du vill vara 100% säker att du inte får sättningar efter poolen är på plats lägg en fiberduk i botten.
Lägg cirka 10cm makadam i botten och padda detta till en jämn yta. Mät av före nästa moment.
Nu ska du lägga på cirka 10cm blandat sand och cement 10:1 och padda detta. Mät av och vattna blandningen så det packas ordentligt.
Lägg 10cm frigolit pa hela botten, rekommenderar den harda frigoliten.
Ställ poolen på plats. Nu ska du mäta av poolen så du är säker på att den står rätt på plats.
Fyll poolen med 30cm vatten.
Börja fyll runt poolen med sand och cement samtidigt ska du vattna på blandningen ordentligt så det packas och blir hård. När du gör detta så ska du samtidigt fylla poolen med vatten. Sand och cement ska fyllas i den takt som poolen fylls med vatten. Man kan fylla på i tre steg. Cirka 50 cm åt gången. Detta görs i steg för att undvika att poolen bågnar.
Obs.!! Padda och vattna blandningen ordentigt under varje trappsteg.
Obs!! Se till att slangarna från poolen inte sjunker ner i samband med återfyllning av sand och cement. Lyft upp slangarna lite grann med hjälp av ett snöre som du har fäst i slangen och som du kan förankra i någon bräda ovan mark.

LYCKA TILL MED DITT POOLBYGGE!!!!