LAGERRENSINING   VINTERKAMPANJ upp till -30%

Mått kombinerat klor, totalt klor, pH, fritt klor, redox, temperatur och sparar dessutom automatiskt alla data med hjälp av en datalogger. MC014 använder en revolutionerande fotometrisk = optisk datamätmetod, vilket möjliggör mätning även vid noll klor- och pH-värden.

MC014 är ett exakt system för hantering av analys och kontroll av grundläggande parametrar i en pool. MC014 kan kontrollera klor-, pH-, redox- och temperaturnivåer med hjälp av lämpliga elektroder, men har också ett kolorimetriskt system för att kontrollera fritt och totalt (kombinerat) klor i en pool.