Högpresterande, enstegs sidokanalblåsare för luftmassage och filtersköljningshjälpmedel. Luftpumparna arbetar enligt principen om dynamisk kompression med ett kontaktfritt pumphjul.

De är utrustade med en elektrisk motor. Det högpresterande pumphjulet är fäst på motoraxeln, som också har en fläkt för kylning.

Alla huvudkomponenter är tillverkade av en speciell aluminiumlegering, med undantag för motorn. Kapaciteten ges vid tryck = 0 mbar.