Kemikalier för vattenvård

* Rätt klor värde ska alltid ligga mellan 0,5-1 ppm, mg/l
* Rätt Ph värde ska alltid ligga mellan 7,2-7,6
* Alla kemikalier placeras i utloppet (bräddavloppet) och löses upp med det cirkulerande vattnet
* Vattnet ska alltid cirkulera under kemikaliebehandlingen
* Blanda ej olika kemikalier med varandra
* Kontrollera klor och Ph värde minst en gång i veckan
* Rekommenderad klor: veckoklor RAINBOW 20g tabletter (56% klor, klorstabilisator, algmedel, flockningsmedel)

REGULATORER FÖR VATTNETS PH-VÄRDE

pH minus
Granulat för sänkning av pH-värdet i vattnet. Skapar ogynnsamma förhållanden för mikroorganismer vilket leder till att de förstörs och deras utveckling bromsas. Korrekt pH (7,2-7,6) är ett villkor för att andra medel ska ha bra verkan.

pH Heber-Plus
Granulat för höjning av pH-värdet i vattnet. Skapar ogynnsamma förhållanden för mikroorganismer vilket leder till att de förstörs och deras utveckling bromsas. Korrekt pH (7,2-7,6) är ett villkor för att andra medel ska ha bra verkan.

KLORMEDEL

Quick klor-tabletter
Snabbupplösande organiskt klor i tablettform á 20g. Avsedd för desinfektion av vattnet. Har algdödande egenskaper och substanser som gör vattnet klart.

Quick klor-granulat
Snabbupplösande organiskt klor i granulatform. Avsedd för desinfektion av vattnet. Har algdödande egenskaper och substanser som gör vattnet klart.

Maxi klor-tabletter
Långsamt upplösande klor i tablettform á 200g. Avsedd för desinfektion av vattnet.Tack vare den långsamma upplösningsprocessen håller sig klornivån i poolen konstant. Har algdödande egenskaper och substanser som gör vattnet klart.

Mini-maxi klor-tabletter
Långsamt upplösande klor i tablettform á 20g. Avsedd för desinfektion av vattnet.Tack vare den långsamma upplösningsprocessen håller sig klornivån i poolen konstant. Har algdödande egenskaper och substanser som gör vattnet klart.

PREPARAT FÖR AVLÄGSNANDE AV GRUMLIGHET I VATTNET

Flockfix
Påsar med flockningsmedel i granulatform.

Super Flock
för att avlägsna grumlighet i vattnet. Används för att erhålla klart vatten, fritt från grumlighet.

ALGMEDEL

Alba Super
Det bästa alg- och bakteriedödande preparatet. Doseras även i ingripande syfte vid omfattande algtillväxt. Håller vattnet i utmärkt kondition även vid höga lufttemperaturer. Verkar omedelbart efter användandet. Skummar inte.

Winter fluid
Medel för vinteranvändning. Förhindrar att vattnet blir grönaktigt i händelse av tillfälligt varmare väder.

COVID 19 - Möjliga leveransförseningar

Kära kunder,

Vi vill informera dig om att trots den nuvarande svåra situationen i samband med COVID-19-viruset har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att upprätthålla smidigheten i våra tjänster och leveranstider för våra kunder.

Tyvärr påverkar det ökande antalet gränskontroller i hela Europa, liksom stängning av gränser till grannländer, också områdena för vår verksamhet och våra tjänster. Vi förväntar oss förseningar i upphandling och leveranser, så för närvarande kan vi inte garantera exakta leveransdatum.

Vi ber Er att ha tålamod om varorna inte kommer i tid. Den nuvarande situationen ställer oss inför många utmaningar och vi gör allt vi kan för att anpassa oss till dessa svåra förhållanden.