LAGERRENSINING   VINTERKAMPANJ upp till -30%

Hur avslutar vi säsongen

Våra glasfiberpooler behöver inte tömmas helt och hållet på vatten för en övervintring. Glasfibern tål att vattnet fryser. Det viktigaste är att se till så att vattennivån sänks så att munstyckena till inlopp och utlopp samt belysning inte spricker. Om man har ett pooltak kan man även övervintra poolen med allt vatten i. Detta är det mest bekväma. Det enda som krävs är att vattnet cirkulerar så att det inte fryser.

Om man inte kan förhindra frysning ska man vänta tills vattentemperaturen understiger 8ºC innan man sänker vattennivån. Fram tills dess och efter avslutad säsong tillsätter man klor, algmedel och justerar pH-värdet till 7,2-7,6. Reningsverket behöver inte arbeta kontinuerligt men åtminstone 6-8 timmar per dygn. När det har blivit tillräckligt kallt backspolar man filtret ordentligt. Sänker vattennivån och förbereder utrustningen för övervintring.

Poolens väggar borstas rent och poolens botten bottensugs. Spaken på filterhuvudet ställs på “filter” och filtret töms på vatten genom att bottenpluggen öppnas. Eltillförseln stängs av med huvudströmbrytaren. Pump och ledningar töms på vatten och pumpens sil rengörs. Pump och filter ska placeras frostfritt. Poolen ska täckas över så att vattennivån inte stiger under vintern. Spaken på filterhuvudet ställs på “CLOSED”.
OBS. Dräneringspumpen ska vara igång hela tiden och ska kontrolleras minst en gång i veckan.