LAGERRENSINING   VINTERKAMPANJ upp till -30%

Kemikalier för att ta hand om vatten

Förutsättningen för oavbrutet nöje att simma i poolen är vattenhygien och utrustningens utseende. Underlåtenhet att underhålla vattnet och poolen leder till att vattnet blir grumligt och poolen missfärgas. Dålig vattenkvalitet kan leda till hud- och ögonirritation, sedimentering och missfärgning av väggen. Endast optimal vattenvård och professionellt poolunderhåll gör det möjligt för poolen att underhållas ordentligt i rätt hygien.

pH minus och plus

Poolvattnet måste ha ett pH-värde mellan 7,0-7,6. För att hålla pH-värdet på rätt nivå använder vi pH Minus för att sänka pH-värdet i vattnet eller pH Plus för att öka värdet. Rätt pH bestämmer andra kemikaliers goda prestanda.