TEBAS värmepump är en produkt som tillverkas under överinseende av ett polskt företag. Detta säkerställer tillräckligt hög kvalitet som tillfredsställer användaren, service och teknisk support. TEBAS värmepump är utformad för att fungera med simbassänger, med alla de resulterande aspekterna i åtanke. Det garanterar användarvänlighet och komforten med alltid varmt vatten i poolen. Korrekt val av värmepump bör göras med hänsyn till värmeförlusterna från vattenytan och den genomsnittliga lufttemperaturen.