Producerad i Spanien av specialister som har producerat filter i 30 år.

Nu har du ett alternativ till kommersiella och företagsprodukter!

Den manuella produktionsmetoden, engagemanget och passionen i produktionsprocessen garanterar hög kvalitet, bra pris, funktionalitet och lång drift.