Vattenmassage i brons för installation i poolväggen. Satsen innehåller en bronspump, V4A stålmunstycken, ett sugmunstycke med en sil, en pneumatisk brytare och en låda.