Tecno-elektrolysern är en helt professionell enhet utrustad med ett flödesalarm, effektivitetsskala (%), knappar för att öka och minska effektiviteten, salthaltlarm (hög / låg), självrensande indikatorer (direkt / omvänd polaritet), pH-kalibreringsknapp, Programmeringsknapp för pH-börvärde, larmindikator för lågt pH (<6,5), larmindikator för högt pH (> 8,5), display (pH för vatten och börvärde). PH mät- och doseringspump 4l / h ingår, strömförsörjning 230V.