Elektroniska och mekaniska vattennivåregulatorer.

Vattennivåregulatorer fyller automatiskt på och bibehåller en viss vattennivå i poolen. Tack vare användningen av en regulator ökar komforten att använda poolen avsevärt. Det finns elektroniska och mekaniska vattennivåregulatorer.

När solenoidventilen installeras, bör ett extra filter installeras framför ventilen och fånga upp föroreningar i vattnet från vattentillförseln. Kablar till elektroniska regulatorer kan förlängas upp till 100 m.