Figuren visar en skimmerpool. Syftet är att ge Dig en uppfattning om vad och hur poolen kan utrustas. Det är den grundläggande versionen av utrustningen för en modern, modern pool. På vänster sida kan du se skummaren monterad. Filterpumpen suger vatten och pumpar det genom poolfiltret.

Vattnet strömmar genom de hårda PVC-rören och rinner tillbaka in i poolen genom inloppsmunstyckena (precis på bilden). På vänster sida visas bottenavloppet som är anslutet till skimmer och filterpump. I detta fall filtreras vattnet 1/2 av ytan och 1/3 av botten. En vattennivåregulator är installerad bredvid skummaren. Den kontrollerar vattennivån och lägger automatiskt till en viss mängd vatten till rätt nivå.