OmniTronic är elektroniska apparater för automatisk sköljning av filterbädden. Sköljningens dag, tid och varaktighet är inställd. Detta säkerställer full komfort med att använda filtret. är en helautomatisk filtersköljventil, fungerar i kombination med manöverboxar eller direkt med pumpen. Det är möjligt att montera OmniTronic på vilket filter som redan är i drift.

Tid och frekvens för backwash och återvinningsfilterprocessen ställs in via en Digital timer. Möjligheten att ställa in filtreringstid, tillgång till alla 6 ventilpositioner, inbyggt batteri och kondensor tillåter inte förlust av de programmerade tiderna, den upplysta, flerspråkiga displayen låter Dig ställa in funktioner och parametrar, olika in- och utgångar med ytterligare funktioner, t.ex. tryckomkopplare eller fjärrkontroll.