Flockningsmedel tjänar till att upprätthålla vattnets klarhet. Efter desinfektion tillsätts ett flockningsmedel som kombinerar partiklarna som flyter i vattnet till större partiklar. De lägger sig sedan lätt på sandbädden i filtret. Metaller i vattnet och små patogener kan avlägsnas med hjälp av flockmedel.

Öka kortvarigt pH-värdet, tillsätt flockningsmedel och använd filter för att separera föroreningarna från vattnet. Efter denna operation ska filtret rengöras och vattenets lämpliga pH-värde återställas. Det är värt att installera en doseringspump som ständigt kommer att dosera flockmedlet i en lämplig mängd.