Sandfilter

(Gäller sandfilter från P.H.U. ANITA IMPORT-EXPORT; Swim-Tec)

1.FILTER (FILTERN)
Den normala inställningen för filtret. Poolvattnet pumpas uppifrån och ner genom sandfiltret och tillbaka till poolen.

2.BACKWASH (SPULEN)
Denna inställning används för att spola rent filtret när det blir hårt nedsmutsat. Poolvattnet pumpas in baklänges genom filtret och rör upp sandbädden så att föroreningarna frigörs och spolas ut via fördelaren till avloppet. Man förlorar alltså vatten under backspolningsproceduren. Sanden hålls dock kvar i tanken.

3.RINSE (NACHSPULEN)
Används för att spola ut smuts ur rörledningarna efter backspolning. Vattnet spolas i normal riktning genom filtret som i 1) med den skillnaden att vattnet går till avloppet i stället för tillbaka till poolen. Filtersanden läggs tillrätta igen.

4.RECIRCULATE (ZIRKULIEREN)
Tillåter cirkulation av poolvattnet utan att vattnet passerar filtertanken. Används om filtret är ur funktion.

5.WASTE (ENTLEEREN)
Vattnet pumpas från poolen direkt till avloppet. Används för att sänka vattennivån eller för bottensugning av grov smuts utan att belasta sandfiltret.

6.CLOSED (GESCHLOSSEN)
Detta läge används endast då pumpen är avstängd. Tillåter öppning av pumpens lock för rengöring av silen, förutsatt att ventilen mellan pump och pool också är avstängd.

Observera att pumpen alltid ska vara avstängd då filtrets ventil manövreras.