Reningsverk

Vattnet i en pool måste filtreras, eftersom utan det kommer vattnet att bli grumligt och smutsigt. När simbassängen används hamnar olika föroreningar i vattnet (hår, fett, svett, hudrester etc.) som utgör en utmärkt näring för mikroorganismer. Alla dessa ämnen måste avlägsnas från vattnet via filtrering.

Till simbassänger bör man montera sandfilter. Endast dessa filtrerar vattnet på ett korrekt sätt. Poolfilter är tillverkade av polyester, polyeten eller rostfritt stål. De bästa är av polyester, i motsats till de av stål har varje sandfilter en speciell sug- och tryckpump, som tar vatten från bassängen. Efter att ha passerat sandbädden trycks vattnet tillbaka till bassängen. Filterinsatsen utgörs av kvartssand i lämplig kornstorlek. Vattnet leds till filtret via ett rörsystem, som sammankopplar poolen med filtret.

Vattnet flödar genom rören med en relativt hög hastighet, men filtersandens yta är så pass stor att den tillåter vattnet att pressas genom sandbädden förhållandevis långsamt med en hastighet av 30 eller 50 m/h. Hastigheten beror av filtertankens dimension och pumpens effektivitet. Fetter och andra föroreningar stannar kvar på sandkornen, medan vattnet blir färskt och rent som källvatten. Tack vare pumpens gång renas vattnet kontinuerligt, i filtret samlas dock allt mer föroreningar. Efter en viss tid måste filtret göras rent genom backspolning. Så sköljer man ut föroreningarna ur sanden och avleder dessa till avloppet. Hela spolningsprocessen tar upp till ca. 3 minuter och gors ca. en gang i veckan.

BACKSPOLNING

Så här går backspolningen till.

 • Om du har elektrisk uppvärmning, stäng av den.
 • Stäng av pumpen.
 • Stäng ventilerna på ledningarna till och från poolen.
 • Öppna locket på pumpen, töm silkorgen och sätt tillbaka locket.
 • Öppna avloppsventilen.
 • Ställ spaken på filterhuvudet på “BACKWASH”.
 • Öppna ventilerna på ledningarna till och från poolen.
 • Sätt igång pumpen och låt den gå i 1-2 minuter. Om filtret är utrustat med ett siktglas kan man stänga av när vattnet glaset är klart.
 • Stäng av pumpen igen.
 • Ställ spaken på “RINSE”. Starta pumpen och låt den gå i ca 30 sekunder.
 • Stäng av pumpen och ställ tillbaka spaken på “FILTER”
 • Stäng ventilen till avloppet.
 • Starta pumpen samt eluppvärmning om sådant finns. Notera vad manometern visar.

PUMPAR FÖR SWIMMINGPOOLER

Vi utrustar filtreringsanordningarna i vårt utbud med beprövade pumpar från SPECK och ASTRAL. Dessa pumpar är speciellt utvecklade för simbassänger. De har ett hus av PP material, men vissa utföranden finns tillgängliga i brons eller gjutjärn. De är utrustade med en fiberfångare (förfilter), som fångar upp diverse föroreningar, vilket skyddar motorn från att skadas. Dessa pumpar är av sug/tryck typ med olika effektivitet och stighöjd. Samtliga delar i pumparna är miljöanpassade och kan återvinnas. Pumparna har skyddsklass IP54.

filtreringsprocess

Filtrering: vattnet pressas in i filtret. I toppen på filtret finns en typ av fördelare. Nu passerar vattnet genom sanden. Smutsen stannar kvar på sandkornen. Ovanför tankens botten finns en sil monterad. Silen har munstycken av mycket små rör. De ser till att sanden stannar i filtret, medan enbart rent vatten flödar till bassängen.

sköljprocess

Backspolning: efter att 6-vägs ventilen ställs i rätt läge släpps vattnet in genom munstyckena i filtrets botten. Sanden lyfts upp och blandas om, så att smutsen kan separera från sandkornen. Alla föroreningar går via fördelaren på toppen av filtret till avloppet. Ert filter är åter igen rent.