LAGERRENSINING   VINTERKAMPANJ upp till -30%

Poolvärme

Det finns människor som mår riktigt bra först när de gör ett isvak och tar ett riktigt uppfriskande bad. Betydligt oftare önskar vi dock oss att bada i varmt vatten. Om vattnet i poolen ska ha 22 eller 28 grader C, är en individuell smaksak. Vilka möjligheter finns det då för att uppnå detta. I det fall då en pool endast nyttjas sommartid borde värmen från solen räcka till.

Men räcker den verkligen till på våra breddgrader. Förmodligen inte! Därför bör man betrakta solvärmen som tillskottsvärme. I poolinstallationer monteras oftast en värmeväxlare som kopplas till husets centralvärme, eller så används elektrisk uppvärmning. I simhallar är det nödvändigt att ha uppvärmda bassänger.

SOLFÅNGARE

Paneler eller mattor av konstmaterial installeras på hustaket eller på marken, i speciella ramar. Filtrets pump öppnar vattnet till solfångarna där det blir uppvärmt. Om solen inte skiner kommer vattenflödet till solfångarna att stängas av med en speciell ventil. Det är viktigt att noga dimensionera antalet paneler eller mattornas storlek.

VÄRMEVÄXLARE

Om Ni vill vara oberoende av solljuset bör en värmeväxlare som kopplas till husets centralvärmepanna installeras. Hett vatten från pannan kommer in i värmeväxlarens rörslinga. Bassängvattnet omger rörslingan och värms upp när det passerar värmeväxlaren. Bassängvattnets temperatur mäts av en temperatursensor. När rätt temperatur har uppnåtts ger sensornen en signal till termostaten som stänger av cirkulationen via centralvärmepannan. Innan man bestämmer sig för att installera värmeväxlare bör man ta hänsyn till värmepannans effekt.

ELEKTRISK UPPVÄRMNING

Idealisk lösning för små bassänger och kar. Funktionen är lik den för värmeväxlare men i stället för en rörslinga finns en elektrisk värmeslinga installerad. Under användandet av värmaren bär man vara aktsam på att värmeslingan inte tar skada. Faktorer som bidrar till detta är: hög kalkhalt i vattnet, hög koncentration av desinficeringsmedel, felaktig inkoppling från elektriskt så väl som hydrauliskt håll. Denna uppvärmningsmetod rekommenderas endast då man inte har möjlighet att använda någon annan. Uppvärmningskostnaderna blir höga.