Poolinstallationens delar

BOTTENAVLOPP

Alla bottenavlopp levereras med 2”innergänga. Innan golvet gjuts bör man placera avloppet med ett 63 mm rör eller lämna fri plats. Rörets ände maste sticka ut fran murens omrade och maste vara pluggad. Öppningen i avloppet bör vara igenpluggad, med t.ex. skrynklad papper. Pa sa sätt förblir avloppet rent pa insidan.

SKIMMER

Vid montering av skimmern bör man se upp med att den maste vara vagrätt installerad. I vissa skimmers finns det möjlighet att installera en vattennivaregulator. Da krävs det att man ansluter en färskvattenledning redan vid byggandet av bassängväggarna. Likasa bör man ta hänsyn till bortledning av vattenöverskott fran skimmern till avloppet.

INLOPPSMUNSTYCKEN-MURGENOMFÖRINGAR

Inloppsmunstycken skruvas i ena änden efter att bassängväggarna beläggs med folie eller kakel. Vissa modeller av munstycken kräver att den gängade delen av munstycket tillsammans med genomföringar monteras i muren. Murgenomföringar monteras i öppningar som lämnats i muren eller monteras pa gjutformen. Man bör uppmärksamma att monteringen pa gjutformen är stabil. Element av konstmaterial rekommenderas inte för montage pa gjutform.

UNDERVATTENSSTRALKASTARE

Vänligen installera enligt ritning. Runt stralkastaren bör man linda ca. 1 m kabel och lämna den i stralkastarens dosa. Om man skulle behöva byta glödlampa kan man utan problem demontera lampinsatsen och byta glödlampan pa land, utan att vattennivan behöver sänkas.