Hur öppnar vi säsongen

Återmontera eventuell utrustning som har demonterats vid säsongsstängningen. Kontrollera att ledningar, filter och elinstallation är i sin ordning. Särskild uppmärksamhet bör läggas på om det inte har uppkommit rost eller sprickor. En glasfiberpool kan behöva poleras och vaxas för att återfå sin fina lyster. Samma tillvägagångssätt och samma produkter kan användas som till rengöring och polering av plastbåtar inför en sjösättning. Gelcoatcleaner kan användas om poolen är mycket smutsig. Bara den delen av poolen som är ovan vattenytan behöver poleras.

Nytt vatten fylls på tills det når upp till halva bräddavloppet. Pumpens ledningar måste även vattenfyllas, så att pumpen inte går torr. Detta görs genom silkorgen till pumpen. Mät och stabilisera pH-värdet samt tillsätt klor.
OBS. Dräneringspumpen ska vara igång hela tiden och ska kontrolleras minst en gång i veckan.