Badu 90-AK och 42-AK-serien är en serie pumpar för saltvatten och mycket aggressivt vatten

Alla Speck-pumpar är skräddarsydda i AK-versioner, avsedda för saltvatten, där saltinnehållet överstiger 0,5 mg / l.

Det breda utbudet av applikationer gör att de kan användas för pumpning av termiskt vatten, termisk saltlake, i akvarier med havsvatten, i installationer för saltvatten och i installationer som innehåller olika faktorer med en hög koncentration av komponenter.

Pumpen motsvarar standardversionen, med undantag för att packboxens mellanlykta inte är monterad direkt på motorns lagerhus, men ett utrymme har skapats som skiljer den från motorn. På detta sätt kommer inte läckage av pumpade medier och kristalliserande mineraler att kunna komma in i motorn och dess lager. En sådan designlösning garanterar en betydligt ökad livslängd för pumpen jämfört med standardversionen.