Glasfiber swimmingpooler
POOLBUTIK     Byabacksvägen 27     271-95 Sövestad
Väg 13 mellan Ystad och Sjöbo
Telefon: +46 707 48 06 92

MagicSpa - Garanti

Du är i: SpaBad

Till denna garanti berättigas konsumenten enligt Lagen om särskilda villkor i konsument försäljning och ändringar i Civillagen från den 27.07.2002 (kallad nedan för Kunden)

KONSTRUKTION AV ROSTFRITT STÅL - 5 ÅR

ÖVRIGA DELAR - 2 ÅR

ELEKTRONISKA DELAR - 14 MÅNADER

1.Garantin tillhandahålls endast i fall inköpta varan inte har använts felaktigt samt om den har förberetts och monterats på ett proffesionellt sätt.
2.Garantin gäller endast om varan har monterats av en berättigad elmontör. Man ska anteckna monteringen på lämpliga delen på Garantikortet. Bruksanvisningen förblir en oskiljbar del av garantin och skulle följas noggrant.
3.Garanten bekräftar att inköpta varan stämmer med avtalsbestämmelser.
4.Felaktiga varan eller dess respektive del som upptäcktes under garantiperioden och inte orsakades av användaren kommer att bytas ut kostnadfritt mot en felfri vara eller dess respektive del inom 21 arbetsdagar från den dag felen anmäldes av Kunden, om inte utbyte av varan eller dess del kommer att krävas en tidsperiod längre än 21 dagar, med anledningar som Tillverkaren inte kan påverka.
5.Alla reparationer utförs hos Kunden.
6.Kunden förlorar garantirätt vid:
a. mekaniska skador på varans yta
b. mekaniska skador på mekanisk utrustning
c. montering av andra anordningar på varan
d. självutförda reparationer och ändringar
e. felaktigt underhåll och drift av varan som inte följer brukanvisningar
7.Garantidokumentet förblir ogilltig om försäljaren inte bekräftade inköpet den dag Kunden köpte varan, som omfattas med denna garanti, med underskrift, datum och företagets stämpel på Garantikortet. Garantin skuller inlämnas tillsammans med ursprungliga inköpsfakturan.
8.Varuleverans med speditionsfirma.
I fall varan levereras med en speditionsfirma förpliktas mottagaren att kontrollera kvalitet på levererade varan i närvaro av speditionsfirmas representant. Om man upptäcker ett fel ska man upprätta ett skadeprotokoll som utför en grund för reklamation tillsammans med fraktsedel och en fakturakopia.
9. Garantikrav täcker endast själva varan (utbyte mot en felfri vara) - de täcker inte övriga kostnader sådana som transport eller montering med hänsyn till branchspecifik.
10. Garantiperioden räcknas med den dag varan utlämnades från Tillverkarens lager.
11. Kunden tar själv ansvar för alla kostnader med hänsyn till oberättigad garantianmälan.
12. Alla eventuella tvister gällande garantiservice kommer att lösas i Domstolen lämplig för Garantens säte.

Säljaren utför inte service för varan.

Foton från galleriet
Nyheter
Om du vill bli informerad om nya produkter och erbjudanden, vänligen prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Registrera Dig   Logga ut
Sökmotor